Eigendom

Het is niet toegestaan om deze website en webshop of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wilentien.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie
Wilentien.nl stelt haar website en webshop met de grootste zorg samen. Desondanks is het mogelijk dat de pagina's onjuistheden bevatten. Het is daarom niet mogelijk om rechten te ontlenen aan spel-, typ-, of programmeerfouten. Wilentien.nl streeft naar een actuele en correcte informatieverstrekking. Zij heeft daarom het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en webshop. Mocht de inhoud van de pagina desondanks niet actueel zijn, dan kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Evenmin kan Wilentien.nl aansprakelijk gesteld worden voor de actualiteit van de verstrekte informatie.

Beeldmateriaal
Wilentien.nl streeft ernaar al het beeldmateriaal zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Echter, omdat de kleuren die je ziet afhankelijk zijn van je computerscherm, kunnen wij niet waarborgen dat de vertoning van iedere kleur op je monitor geheel overeenkomstig zal zijn. Ook de materiaalsoorten kunnen enige afwijking tonen in vergelijking met de werkelijkheid. Wilentien.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met het beeldmateriaal en de werkelijkheid.